Balerinka - co to takiego   50 lat Balerinki   Zdjęcia - galeria   Popis podsumowujący   Prasa o Balerince
  Osiągnięcia - referencje   Rady dla rodziców   Kontakt
  Strona główna


logoCZESNE

1. Dzieci małe 4-6 lat - Zajęcia 2 razy w tygodniu po 45 min - czesne za miesiąć 120 zł

2. Dzieci średnie 7-6 lat - Zajęcia 2 razy w tygodniu po 60 min - czesne za miesiąć 120 zł

3. Dzieci duże 11 i więcej lat - Zajęcia 2 razy w tygodniu po 60 min - czesne za miesiąć 120 zł

Można opłacać również z góry za:

- semestr - 550 zł (oszczędność 50 zł)

- rok szkolny - 1000 zł (oszczędność 200 zł)


UMOWA

Umowa do pobrania w formacie MS Word


REGULAMIN
DZIECIĘCEGO STUDIUM BALETOWEGO
BALERINKA

CZĘŚĆ I

1. Program edukacji w DSB Balerinka - niepublicznej placówce oświatowej, wpisanej do ewidencji Kuratorium Oświaty we Wrocławiu pod poz.13/97 - przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

2. Zajęcia prowadzone są w cyklu roku szkolnego.

3. W styczniu i czerwcu rodzice uczestniczą w lekcjach otwartych.

4. Program edukacji artystycznej w DSB Balerinka realizowany jest w grupach zróżnicowanych pod względem wieku.

5. Po min. trzech latach nauki uczniowie DSB Balerinka otrzymują cenzurki z ocenami z realizowanych przedmiotów nauczania.

6. Na zajęciach obowiązuje strój regulaminowy, na który składają się

dla dziewczynek do lat 10:

- białe, skórzane baletki plastyczne

- białe getry,

- biały kostium do ćwiczeń,

dla chłopców:

- białe, skórzane baletki plastyczne,

- czarne getry,

- biała, bawełniana koszulka.

dla młodzieży:

- białe, skórzane baletki plastyczne,

- czarne getry,

- czarny kostium do ćwiczeń.

7. Koszt regulaminowego przygotowania dziecka do zajęć ponoszą Rodzice. Na lekcję nie wolno wchodzić z zegarkami i biżuterią (kolczyki, łańcuszki, pierścionki itp.).

8. Dziewczynki na lekcjach obowiązuje uczesanie - tzw. koczek.

CZĘŚĆ II

1. Nauka w DSB Balerinka jest płatna.

2. Rodzice zapisujący dziecko na pierwszy rok nauki wpłacają ustaloną kwotę wpisowego, która nie podlega zwrotowi.

3. Rodzice dzieci kontynuujących naukę w drugim, trzecim i następnych latach zwolnieni są z opłaty wpisowego.

4. Lekcje w DSB Balerinka prowadzone są w dniach nauki szkolnej.

5. Ilość lekcji w danym miesiącu uzależniona jest od organizacji roku szkolnego w szkołach podstawowych i nie ma wpływu na wysokość opłaty miesięcznej.

6. Warunkiem uczestniczenia dziecka w zajęciach jest wniesienie opłaty miesięcznej z góry, najpóĽniej w dniu pierwszej lekcji w danym miesiącu.

7. Wysokość opłat miesięcznych może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego w związku ze wzrostem kosztów stałych (czynsz, ogrzewanie, energia).

8. Rodzeństwo uczące się w DSB Balerinka korzysta z ulgi w postaci obniżki opłaty miesięcznej za drugie (i każde następne) dziecko o 25 %. Ulga nie dotyczy wpisowego.

CZĘŚĆ III

1. Uzdolnieni absolwenci DSB Balerinka mogą być kierowani do zawodowych szkół baletowych, zespołów i klubów tanecznych lub kontynuować naukę w DSB Balerinka w grupach tańca klasycznego, nowoczesnego czy pantomimy.

2. Dobór uczniów DSB Balerinka do programów artystycznych, prezentowanych publicznie, oparty jest głównie predyspozycjach dziecka do danej roli.

3. W programie edukacji DSB Balerinka mieszczą się Letnie Warsztaty Artystyczne oraz dowolnie wybierane przez dzieci i rodziców, dodatkowo opłacane przedmioty, jak np.:

- taniec nowoczesny,

- taniec towarzyski,

- warsztaty teatralne połączone z kulturą żywego słowa,

- muzykoterapia,

- pantomima,

- zajęcia wokalne,

- nauka języków obcych poprzez zabawy ruchowe z piosenką i rekwizytem,

- jazda figurowa na łyżwach.

4. Wprowadzenie dodatkowych przedmiotów nauczania zależne jest od ilości chętnych.

CZĘŚĆ IV

1. Pedagodzy DSB Balerinka odpowiadają wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci przebywających na sali baletowej lub w miejscach związanych z prezentacjami publicznymi.

2. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających w szatni, na klatce schodowej czy przed wejściem odpowiadają rodzice.

3. DSB Balerinka nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w szatni.

4. Koszt udziału dziecka w festiwalach, przeglądach lub popisach pokrywają rodzice.

CZĘŚĆ V

1. Warunkiem nauki dziecka w DSB Balerinka jest:

- akceptacja i przestrzeganie Regulaminu,

- poznanie założeń wychowawczo - artystycznych programu edukacji,

- podpisanie przez rodziców (opiekunów) karty zgłoszenia,

- wpłacenie ustalonej kwoty wpisowego,

- wnoszenie z góry ustalonych opłat miesięcznych przed pierwszą lekcją w danym miesiącu,

- zgodne z Regulaminem przygotowanie dziecka do lekcji.

2. Warunkiem udziału dziecka w programie artystycznym DSB Balerinka jest:

- gwarancja rodziców, dotycząca systematycznego udziału dziecka w lekcjach, próbach i występach przez cały rok szkolny,

  zobowiązanie się rodziców do:

- udziału w pokryciu kosztów przygotowania dziecka do występów (obuwie sceniczne, kostiumy, rekwizyty, nagrania, dekoracje itp.),

- pokrycia kosztu zniszczonego lub zgubionego kostiumu,

- zwrotu kostiumu w ustalonym terminie.

3. Poniesienie części kosztów związanych z udziałem dziecka w prezentacjach scenicznych nie oznacza przejęcia przez rodziców kostiumów na własność.Wniesiony wkład finansowy przeznaczony jest również na konserwację i uzupełnienie istniejącej już bogatej kostiumerii DSB Balerinka.

4. Podpisanie przez rodziców (opiekunów) karty zgłoszenia rozumiane jest jako zawarcie umowy z DSB Balerinka na okres całego roku szkolnego.

5. Nie zgłoszona jednostronna rezygnacja z kształcenia dziecka w DSB Balerinka w czasie trwania roku szkolnego pociąga za sobą określone konsekwencje prawne wynikające z faktu niedotrzymania warunków umowy.

Wrocław, dnia 3 września 1997 r.

Designed by Jojo 2004