Balerinka - co to takiego   50 lat Balerinki   Zdjęcia - galeria   Popis podsumowujący   Prasa o Balerince
  Osiągnięcia - referencje   Rady dla rodziców   Kontakt
  Strona główna


logoBalerinka - co to takiego

Dziecięce Studium Baletowe "BALERINKA" założone zostało przez wybitnego pedagoga i choreografa Zofię Mikosz-Maszyńską w 1962 roku. Od 1997 roku wpisane jest do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych Kuratora Oświaty we Wrocławiu.

Właścicielem i zarazem kierownikiem pedagogicznym i artystycznym DSB "BALERINKA" jest obecnie córka założycielki - Ewa Miedzińska. Posiada dyplom magistra filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego i ponad 30-letnie doświadczenie w pedagogicznej i artystycznej pracy z dziećmi i młodzieżą.

Kadrę nauczycielską DSB "BALERINKA" stanowią osoby posiadające wymagane kwalifikacje i kompetencje oraz przygotowanie pedagogiczne.

Autorski program edukacji artystycznej Ewy Miedzińskiej odrzuca sukces jako cel nadrzędny kształcenia dzieci. Nie konkursy, eliminacje i wojaże są tu argumentem uczestnictwa dzieci w zajęciach, lecz przyjemność płynąca z umiejętności wyrażania uczuć poprzez szeroko rozumiany ruch połączony z muzyką. Ostrożna ingerencja w psychiczny i fizyczny rozwój ucznia, dbanie o poprawne posługiwanie się językiem polskim, dostrzeganie i szanowanie każdego dziecka, wreszcie kultura osobista prowadzących lekcje z dziećmi pedagogów sprawiają, że od 1962r. "BALERINKA" to nie tylko szkoła realizująca techniki przeróżnych form tanecznych.

Edukacja artystyczna w DSB "BALERINKA" rozpoczyna się w wieku lat 4 a kończy w wieku 18 lat. Nauka odbywa się w grupach wiekowych raz lub dwa razy w tygodniu przy akompaniamencie pianina.

Podstawowy program nauczania obejmuje:

- rytmikę i umuzykalnienie,

- tańce etniczne,

- polskie tańce regionalne i narodowe,

- muzykoterapię profilaktyczną,

- techniki tańca klasycznego,

- techniki tańca nowoczesnego.

Repertuar artystyczny DSB "BALERINKA":

- "Obrazek polski" widowisko taneczne oparte na muzyce ludowej (krakowiaki), laureat Wojewódzkiego Przeglądu Szkolnych Zespołów Artystycznych w 1996r.,

- "Wiosna na Dolnym Śląsku" widowisko taneczne oparte na muzyce ludowej z Górnego Śląska, laureat Przeglądu w 1999r.,

- "Chodź człowieku, coś ci powiem" widowisko o tematyce ekologicznej do muzyki Kitaro,

- "Dżinsy" widowisko do muzyki Mike'a Oldfielda,

- "Wieszczka Lalek" widowisko baletowe do muzyki J. Bayer'a,

- "Polonez Powitalny" - laureat II Wrocławskiego Przeglądu Dziecięcych Zespołów Tanecznych "GALOP" 2004,

- "To się nie sprzeda" - laureat II Wrocławskiego Przeglądu Dziecięcych Zespołów Tanecznych "GALOP" 2004,

- "Jabłonie i Modrzewie" - widowisko do muzyki S. Rachmaninowa,

- "Górnośląskie igraszki" - muz. ludowa z Górnego Śląska,

- "Zimowy sen" - widowisko do muzyki J. Bayera,

- "Menuet" - muz. I. Paderewski,

- "Zima zła" - muz. P. Czajkowski,

- "Eccossaises" - muz. L. van Beethoven,

- "Calineczka" - muz. F. Chopin,

- "Zabawa w ogródku" - muz. R. Clayderman,

- "Kot i myszy" - muz. F. Mendelssohn,

- "Espana" - muz. E. Chabrier,

- "To love you more" - pios. C. Dion,

- "Oda do radości" - muz. L. van Beethoven,

- "Zima" - muz. A. Vivaldi,

- "Wiosna" - muz. A. Vivaldi,

- "Zimowa fantazja" - muz. W. A. Mozart,

- "Taniec irlandzki" - muz. z programu Galeforce Dance,

- "Prima aprilis" - muz. Yo-Yo Ma B.McFerrin,
Proponujemy naukę tańców ludowych dla dorosłych:

Dolny Śląsk
---------------------

- "KOZIRA",

- "JEDLINIOK",

- "PORĘBIOK",

Górny Śląsk
---------------------

- "GROZIK",

- "KOZA",

- "PIEKŁO DZIEWCZĘ.....",

- "KOKOTEK",

- "TROJAK",

- "WALCZYK",

Rzeszów
---------------------

- "LASOWIAK",

- "KRZYŻAK",

- "CEBULKA",

- "JACOK",

- "POLKA DZWON",

- "RÓWNY",

- "POLKA PRZEZ NOGĘ",

Wielkopolska
---------------------

- "WIWAT",

- "MARYNIA",

- "WALCEREK",

- "PRZODEK SZAMOTULSKI",

- "MIOTLARZ",

- "POLKA JAROCINKA",

Lublin
---------------------

- "POLKA PODLASKA",

- "CYGAN",

- "MACH",

- "WALC LUBELSKI",

- "OBEREK LUBELSKI",

Kaszuby
---------------------

- "NASZA NENKA",

- "KOSEDER",

- "MARUSZKA",

- "DŻEK",
Proponujemy naukę tańców narodowych:

- KRAKOWIAK,

- POLONEZ,

- KUJAWIAK,

- OBEREK,

- MAZUR,
DSB "BALERINKA" posiada własną kostiumerię.


"Rytm i wibracja w muzyce są podstawą życia. Tam gdzie jest rytm, panuje ład, tam gdzie brak rytmu, brak również ładu. Jestem pewny, że przyjdzie czas, kiedy muzyka będzie odgrywać w wychowaniu znacznie większą rolę bez względu na to, czy to będzie wychowanie fizyczne, czy umysłowe."

Ignacy PaderewskiDesigned by Jojo 2004